تاریخچه تنباکو

تاریخچه تنباکو

تاریخچه تنباکو

در اواخر قرن پانزدهم میلادی کریستف کلمب قاره آمریکا را کشف کرد و استعمال تنباکو را از سرخ پوستان آموخت، از نظر سرخپوستان تنباکو گیاهی مقدس بود و آنها را با ارواح ارتباط میداد. تنباکو به اقتصاد آمریکا کمک شایانی کرد و به اروپا و سپس دیگر نقاط جهان راه یافت. این کالا یکی از کالای با ارزش در اقتصاد کشور هایی چون کوبا ، هند ،چین و ایالات متحد آمریکا است.
محبوبیت این کالا پس از رفتن اروپایی ها به آمریکا باعث رونق اقتصادی مناطق جنوبی داخلی آمریکا داد و به علت تقاضا نیروی کار، تولید سیگار رونق گرفت این محصول جدید باعث رشد شرکت های ذی نفع در صنایع تنباکو شد. بیش از 70 نوع گیاه توتون و تنباکو در خانواده نیکوتیانا وجود دارد. کلمه نیکوتیانا (نیکوتین) به افتخار ژان نیکوت سفیر فرانسه در پرتقال که در سال 1559 این ماده را به عنوان یک دارو به دربار کاترین ده یدچی فرستاد بر این ماده نام گذاری شد.

مصرف توتون و تنباکو توسط 1/1 میلیاردنفر تجربه شده است، یعنی تقریبا 1.3 جمعیت بالغ زمین. سازمان بهداشت جهانی (who) اعلام کرد تنباکو بیشترین علت مرگ 4.5 میلیون نفر در سال است. میزان مصرف تنباکو و توتون در کشور های توسعه یافته بدون تغییر مانده یا کاهش داشته است. اما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران در حال افزایش است.