تنباکو سنتی

تنباکو سنتی

تنباکو سنتی

از بـــرترین مـــواد اولیـــه گیــــــاهی

تنباکوی سنتی به صورت 1 کیلو و نیم کیلو به صورت بسته های فشرده محصولی از خمین شهر اصفهان که به نام زرد طلایی معروف می باشد، و بسته های این شرکت در وزن های 500 و 1000 گرمی به صورت فشرده و کاملا بهداشتی و برگ های یکپارچه روی هم فشرده شده است و این نوع تنباکو ها بیشتر در کشور های عربی مصرف و صادر می گردد.
تنباکوی مصرفی داخل ایران تنباکوی خوانسار در ردیف اول قرار می گیرد که بیشترین مصرف در قسمت های شمال غرب کشور می باشد و تنباکوی برازجانی محصولی از جنوب کشور و مصرف آن نیز بیشتر در همان قسمت هایی که کشت می شود را دارد. تنباکوی اصفهان، کاشان در استان اصفهان کشت و مصرف دارد. تنباکوی ادراک در قسمت شمال شرق کشور در استان خراسان رضوی کشت و مصرف دارد.