تنباکو میوه ای ویرجینیار

تنباکو میوه ای ویرجینیار

تنباکو میوه ای (ویرجینیار)

توتون استان گیلان، مازندران و ایلام

توتون جهت مصرف سیگار و تنباکوی میوه ای می باشد. انواع توتون در ایران ویرجینیار، باسمه، بارلی می باشد که پر مصرف ترین آن توتون ویرجینیار می باشد که بیشتر در توتون یا تنباکوی میوه ای استفاده می شود. بیشتر کشت توتون ویرجینیار در استان گلستان و استان ایلام و مازندران می باشد که دارای برگ های نازک و بلند می باشد که این برگ ها نسبت به تنباکو نازک می باشد. این نوع توتون بیشتر به صورت فله ای جهت صادرات به کشور های همسایه و اروپا جهت تولید سیگار و تنباکوی میوه ای صادر می گردد.