هکان

هکان

هکان

تنباکو برازجان با طعم تلخ و ملس می باشد، این تنباکو حاوی برگ های بلند و ضخیم می باشد که با رگ های خاص خودشون کیفیت محصول را افزایش می دهد، این محصول به هنگام قابل برداشت به رنگ سبز و به هنگام مصرف در قلیان های سنتی به رنگ زرد در می آید.

اشتراک گذاری

توضیحات کامل

تنباکوی هکان که بیشترین مصرف بعد از تنباکو برازجان می باشد. این تنباکو با طعم تلخ و ملس همراه است. این تنباکو دارای چوب های بلند و ضخیم هست که نشان از کیفیت بالای این محصول هست. لازم به ذکر است این برگ ها با رگ های خاص خودشون این امکان را فراهم می کنند که از خوده ساقه ی برگ تا خوده برگ قابل استفاده باشد. برگ های تنباکو برازجان و فرق اساسی آن چوب ضخیم آن و بلند نسبت به بقیه تنباکو ها است. برگ های این تنباکو به صورت سبز رنگ هست که نشان قابل برداشت بودن محصول می باشد و بعد از چیدن آن و گذاشتن مقابل نور مستقیم خورشید به رنگ زرد رنگ در می آید و در نهایت قابل استفاده در قلیان های سنتی.

دیدگاه

محصولات مرتبط